کتاب‌های انتشارات جامی

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط انتشارات جامی

ارغنون سوم

alt
اگر می‌خواهید به درک عمیقی از محیط اطراف خود دست پیدا کنید باید به سراغ کتاب «ارغنون سوم» بروید؛ چراکه تمام اصول فکری شما را دگرگون می‌کند و یادآور می‌شود که در حقیقت هیچ نمی‌دانید و آنچه تا امروز به عنوان دانسته یا شناخت به آن باور داشته‌اید تنها سایه‌هایی از حقیقت هستند. پیوتر دمیانویچ اوسپنسکی شما را با مفاهیمی مانند بعد چهارم آگاهی آشنا می‌کند که منجر به تحول بنیادین در شما می‌گردد.
۱۲۵۰۰ تومان
دریافت کتاب

بازی با مرگ

alt
جنگ برای بعضی‌ها مرگ و نقص عضو می‌آره و برای یک عده دیگه ثروت. دنیا همیشه همین طور بوده. کتاب بازی با مرگ، در ادامه‌ی قصۀ زندگی "داریه"، قهرمان کتاب "پابرهنه‌ها" است. داریه که اکنون یک فرد شهری است، به سبب حضور در مبارزات سیاسی تحت تعقیب بوده و در محله‌های فقیرنشین بخارست پنهان شده است که نهایتا ژاندارم‌ها وی را پیدا کرده و برای بیگاری به همراه آسمان جل دیگری به جبهه جنگ روانه‌اش می‌کنند.
۷۰۰۰ تومان
دریافت کتاب