دانلود کتاب آشنایی با مالیات اصناف

  • از: رضا هوشمندی
  • ناشر: آکادمیک
  • ۲ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب آشنایی با مالیات اصناف و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آشنایی با مالیات اصناف و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب آشنایی با مالیات اصناف

رضا هوشمندی در کتاب آشنایی با مالیات اصناف، به مفاهیم مالیات، هدف از وصول آن و قوانین مالیاتی در صنف‌های مختلف کاری پرداخته است.

در بیشتر کشورهای جهان، درآمدهای مالیاتی دولت، مهم‌ترین منبع درآمدی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی دولت است. درآمدهای مالیاتی علاوه بر تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها (ملی و محلی)، مهم‌ترین و پایدارترین منبع تامین‌مالی طرح‌های عمرانی به خصوص برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورها نیز می‌باشد. به نوعی که در‌آمدهای مالیاتی، دولت‌ها را در بهبود شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها یاری می‌دهد، رفاه‌ عمومی، بهداشت، سلامت، آسایش افراد را درمناطق مختلف کشور ارتقاء می‌دهد.

بر این‌ اساس می‌توان اذعان داشت که بین رشد و توسعه اقتصادی کشورها و درآمدهای مالیاتی دولت‌ها، رابطه مستقیمی و مستحکمی وجود دارد. در این بین رشد و توسعه شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تحت تاثیر درآمد مالیاتی دولت است. البته درآمد مالیاتی دولت شامل سبدی از انواع مختلف مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است که به تبع عوامل متعددی تغییر می‌نماید. در نتیجه انواع مختلف مالیات در سبد مالیاتی دولت‌ها بصورت پویا وجود دارند که با توجه به عوامل مختلف همچون دوره زمانی، محل فعالیت و...، برای تامین مالی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بدین ترتیب در کشورهای مختلف، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در تدوین و تصویب نظام مالیاتی مطلوب باتوجه به شرایط و عوامل مختلف است که نوع مالیات‌ها، نرخ‌های مالیاتی، روش جمع‌آوری، کنترل، نظارت و بازرسی بر همه رویه‌ها و فرآیندها و...، بصورت ساده و کارا باشد. همچنین باید از طرق مختلف عموم مردم با مباحث مختلف مرتبط با مالیات آشنا شوند و با فرهنگ‌سازی مناسب، با مزایای پرداخت مالیات آگاه و آشنا شوند. در این راستا تبلیغات زیادی جهت تغییر دیدگاه مردم نسبت به مالیات و در نظر گرفتن مالیات به عنوان جزیی از بدهی مردم به دولت صورت‌ گیرد، تا پرداخت به موقع مالیات به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و مردم مالیات خود را به موقع و به میزان واقعی پرداخت نمایند.

در بخشی از کتاب آشنایی با مالیات اصناف می‌خوانیم:

طبق ماده 189 ق. م. م، اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی ‌موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون در صورتی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف پرداخت کرده باشند، معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه ‌خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب‌ سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

طبق ماده 190 ق. م. م، معادل 1 درصد به ازای هر ماه از مالیات‌های پرداختی مودی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.

با استناد به ماده 189 ق. م. م، چنان‌چه مودیان مالیاتی که مکلف به نگه‌داری دفاتر قانونی هستند سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آن‌ها قبول اداره مالیاتی قرار گیرد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشد علاوه بر بند فوق معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال متوالی را به عنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است.

 ۲۰۱ صفحه، ۹۴۲ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-99457-4-2 

چاپ ۱۳۹۷: ۲۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۱۰۰۰ ت - 3.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
بخش اول: مالیات و انواع آن
فصل اول: مقدمه و کلیات
تعریف مالیات و لزوم پرداخت آن
هدف از وصول مالیات
نحوه تعیین سهم افراد از مالیات
پیشینه وصول مالیات در ایران
نقش اصلاح نظام مالیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور
اهمیت و نقش مالیات‌ها در توسعه اقتصادی
فصل دوم: انواع مالیات
الف) مالیات مستقیم
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد مشاغل (قبل از اصلاحیه مورخ 31/ 4/ 94)
مقررات اصلاحی (31/ 4/ 94) مالیات بردرآمد مشاغل
ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
تعاریف
گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل
حجم فعالیت
نوع فعالیت
اظهار نامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
انواع دفاتر موضوع این آیین نامه
تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) استفاده می‌نمایند
آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص سامانه صندوق فروش
صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
سایر مقررات
نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
موارد رد دفاتر
آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/ 04/ 1394
ثبت نام در نظام مالیاتی
نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی
تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات
موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات
سایر مقررات
جرائم
ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم
دستور‌العمل تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر‌اثر حوادث و سوانح
ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم
ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات لغایت مورخ 21/ 11/ 1394
ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 179 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 207 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 240 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم
مقررات متفرقه مالیاتی در ارتباط با صاحبان مشاغل
مالیات بر درآمد املاک
آشنایی با قوانین و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
درآمدهای مشمول مالیات حقوق
تکالیف مؤدیان
معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق
نرخ مالیات بر درآمد حقوق
نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق
بخش دوم: آشنایی با مقررات مالیات بر ارزش افزوده
کلیات و تعاریف
معافیت ها
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
وظایف و تکالیف مؤدیان
واجدین شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
بخش سوم: خود اظهاری صاحبان مشاغل امور صنفی و شرایط آن
فصل سوم: شرایط خود اظهاری
فصل چهارم: شرایط و نحوه تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی
بخش چهارم: اداره امور مالیات
فصل پنجم: قرائن و ضرایب مالیاتی
قراین مالیاتی
ضرایب مالیاتی
نحوه تعیین ضرایب مالیاتی اصناف
فصل ششم: معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول معافیت‌های مالیاتی
معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده
معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق
حل چند مسئله حقوق برای کاربردی کردن مطالب
موارد معافیت نقل وانتقال املاک
معافیت مالیات مشاغل
معافیت مالیات بر درآمد اتفاقی
نکته‌ای مهم در خصوص معافیت مالیاتی و اصناف
هزینه‌های قابل قبول
فصل هفتم: تکالیف مؤدیان مالیاتی
الف) تکالیف اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)
ب) تکالیف اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)
فصل هشتم: جرایم مالیاتی، تشویق‌های مالیاتی و نحوه حل اختلاف مالیاتی
تشویق‌های مالیاتی
جرائم مالیاتی
راه‌های حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی
فرآیند آیین دادرسی مالیاتی
مرجع حل اختلاف مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
منشور حقوق مودیان مالیاتی
فصل نهم: برخی دستورالعملهای مهم مالیاتی
دستورالعمل انجام معاملات با استفاده از شماره اقتصادی (موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م)
دستورالعمل تقسیط مالیات قطعی (موضوع ماده 167 ق. م. م)
دستورالعمل مالیاتی کتمان درآمد فعالیت‌های مؤدی (موضوع ماده 227 ق. م. م)
دستورالعمل مساعدت مالی سازمان امور مالیاتی به تشکل‌های صنفی همکار در تشخیص و وصول مالیات (موضوع تبصره 2 ماده 186 ق. م. م)
دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1392 املاک اجاری
دستورالعمل الزام واحدهای صنفی به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش (Posse) (موضوع ماده 71 قانون نظام صنفی)
منابع

راهنمای دانلود کتاب آشنایی با مالیات اصناف

برای دانلود کتاب آشنایی با مالیات اصناف و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  آشنایی با مالیات اصناف

نظرات کتاب آشنایی با مالیات اصناف

Noorulhaq Hamidi
۱۳۹۸/۸/۲۳
عالی و کاربردی‌ترین مفاهیم مالیاتی توش است
میثم محمدی
۱۳۹۹/۱/۱۷
به درد نخور می‌باشد و مطالب تکراری
مشاهد همه نظرات (۲)