دانلود کتاب اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان

حرکت یکی از جنبه‌های رفتار هر موجود زنده بخصوص انسان است. در پاره‌ای از موارد، رفتار حرکتی آدمی با نقاب غیر عادی ظاهر می‌گردد. مشکلات و اختلال های حرکتی علل و دلایل مختلف دارد. در این اثر کوشش شده است ابتدا اختلال های حرکتی بر بنیادهای شناختی، عاطفی و ارگانیک تبیین و توصیف گردد و پس از آن برحسب وضع موجود، امکانات تشخیص و درمان آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این اثر خاصه جهت دروس «اختلال روانی حرکتی» و «حرکت درمانی» دورۀ کارشناسی رشته‌های آموزش و پرورش کودکان استثنایی تألیف شده است، اگرچه برای درس «بازپروری حرکتی» در دورۀ کارشناسی ارشد رشته‌های فوق الذکر مفید به نظر می‌رسد.

اساس تحول فرآیندهای روانی ـ حرکتی که برگیرنده اعمال حرکتی ارادی و فعالیت‌های هماهنگ روانی ـ عضلانی است تابع محرکی است که از اجتماعی شدن حاصل می‌شود. ماهیت انسان‌ها اجتماعی است و از اولین لبخندی که نوزاد به چهره آشنا می‌زند تا توانایی تعامل در موقعیت‌های بسیار پیچیده اجتماعی به وضوح ملاحظه می‌شود. بازی از لحاظ تحول حرکتی، تعامل در محیط روانی اجتماعی، شکل‌گیری یک پایداری عاطفی و تصور از خود مثبت ضروری است. به تدریج شیرخوار نوگام از حالت خود میان‌بینی و بازی با خود و برای خود خارج می‌شود و به توانایی ایجاد تعامل (میان واگرایی)، گرفتن و رها کردن پیروی کردن، رهبری کردن و مسابقه دادن دست می‌یابد. بدین ترتیب، در می‌یابیم که تحول حرکتی بهنجار مستلزم تحول مهارت‌های حرکتی در کودک است که به او امکان می‌دهد تا قدرت مهار بیشتری بر محیط اطرافش داشته باشد که این امر خود مستلزم تحول روانی ـ شناختی (ادراکی) و یا توانمندی ذهنی است بدون آن کودک در ایجاد و گسترش قابلیت‌های حرکتی شکست خواهد خورد. از این رو لازم است سن متوسطی که کودکان قادرند یک مهارت حرکتی ویژه را انجام دهند و سنی که اگر کودک نتواند وظیفه یا کنشی را انجام دهد، نیاز به توجه، ارزیابی بیشتر و بررسی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد

 ۱۶۸ صفحه، ۹۳۲ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-5413-87-8 

چاپ ۱۳۹۱: ۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: مقدمات
تحول رفتار حرکتی: عوامل زیستی، روانی ـ اجتماعی
نقش فرایندهای حسی ـ ادراکی در حرکت
واژه‌ها و اصطلاحات
حرکت
نیمرخ حرکتی کودک عادی
شکل
عملکرد
مهارت‌های حرکتی بنیادی
الگوهای حرکتی تحولی
الگوی حرکتی کامل
روانی ـ حرکتی
ادارک بینائی
مکانیسم ادراک
حرکتی ـ ادراکی
توانائی های حرکتی
فصل دوم: تحول حرکتی در گستره نظام‌ها و روی آوردهای روانی ـ تربیتی
تحول حرکتی و نظام‌های روان شناختی
نظام تحولی ـ شناختی پیاژه
دوره حسی ـ حرکتی
دوره پیش عملیاتی
دوره عملیات عینی
دوره عملیات صوری
نظام رشد داخلی گزل
نظام تحولی ـ‌ دیالکتیکی والن
دوره درون رحمی
دوره دوم از بدو تولد تا سه سالگی
نظام روان تحلیل‌گری اریکسن
نظام پدیدار شناسی
نظام رفتاری‌نگری اسکینر
نظام سازمان یافتگی رفتار دانللدهب
نظام بازتاب های جهت یابی
ماهیت و قدرت بازتاب های جهت یابی
بازتاب های جهت یابی در کودکان کم هوش
نیروی محرک فرایندهای عصبی کودکان عقب مانده ذهنی:
تغییر و تحوّل تحلیل کننده ها و نظام تکاملی آن:
تحوّل و تعامل تحلیل کننده ها در کودکان عقب ماندۀ ذهنی
روی آورد ماریا مونته سوری
تحول حرکتی و روی آوردهای تربیت بدنی
رادلف لابان و تربیت حرکتی
از دستور تا کشف موسکامستن
تربیت بدنی سنتی یا کلاسیک
روی آوردها و نظریه‌های ادراکی ـ حرکتی
تحول حرکتی
روی آورد تعادلی
نظریه‌های ادراکی ـ حرکتی
نظریه حرکت پدیدائی ریموند اچ بارش در زمینه‌ نظام‌های ادراکی ـ حرکتی
روی آورد بریانت جی. کراتی
فصل سوم: انواع اختلاهای حرکتی: ریخت‌ها و نکات کلی
اعمال حرکتی افزایشی (تندی در حرکت)
اعمال حرکتی کاهشی (کندی در حرکت)
دیگر اختلال های حرکتی
نقص یا انحراف اراده
شدت عمل
اختلال های روانی ـ حرکتی: انواع
علل برتری جانبی و اختلال های وابسته
الف) ناقرینگی عصب ـ آناتومیکی
ب) عوامل ژنتیکی
ج) عامل تربیت و تمرین
اختلال های توام با چپ برتری
حرکت نارسایی
علت شناسی
اختلال اکتساب هماهنگی حرکتی
ویژگی‌های بالینی و تشخیصی
همه‌گیر شناسی
علت‌‌شناسی
اختلال حرکت قالبی (رفتارهای کلیشه‌ای)
همه‌گیرشناسی و فرایند تحول بیماری
تاخیرهای حرکتی
تعریف تأخیر حرکتی/کودنی حرکتی
الف) بی‌مهارتی در حرکت‌های ارادی:
ب) هم جنبشی:
ج) پاراتونیا:
اختلال ها (تیک‌ها)
اختلال تیک گذرا یا موقّتی
همه گیرشناسی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی
اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی
همه گیر شناسی (فراوانی)
اختلال تیک ژیل دولاتوره
نشانه‌های وابسته به اختلال توره
همه‌گیر شناسی
علت شناسی
اختلال های تیک نامشخص
اختلال نقص توجه/ فزون کنشی
توصیف ضوابط تشخیصی نقص توجه /فزون کنشی
الف) بی‌توجهی
ب) فزون کنشی
ج) برانگیختگی یا تکانشوری
د) تضادورزی و اختلال رفتار ارتباطی
همه گیر شناسی
شکل گیری نقص توجه/ فزون کنشی در مراحل تحولی
الف) دوره حسی ـ حرکتی (نوزادی و خردسالی)
ب) دوره پیش عملیاتی (کودکان پیش دبستانی)
ج) دوره عملیات عینی (کودکان دبستانی)
د) دوره تفکر انتزاعی (نوجوانی)
کنش‌وری شناختی و حرکتی
هـ) در امتداد دوره تکر انتزاعی (بزرگسالی)
توصیف ضوابط تشخیصی نقص توجه/ فزون کنشی:
علت شناختی
علل زیست شناختی
علل خانوادگی
علل روانشناختی
علل محیطی
ناپایداری‌های حرکتی
فلج مغزی
انواع متداول فلج مغزی
علت شناسی
صرع
طبقه‌بندی
صرع بزرگ
2- صرع کوچک
3- صرع روانی حرکتی یا صرع قطعه گیجگاهی
دوره حمله
مکان فعالیت صرعی در مغز
علت حمله
شیوع
تغییرات رفتاری
هیجانی وابسته به صرع
اختلال حرکتی در افراد روان گسیخته (اسکیزوفرنیا)
اختلال حرکتی در پارکینسونیسم
اختلال های حرکتی خارج هرمی ناشی از داروهای روان گسیختگی
کره هانتیگُتن
فصل چهارم: ارزیابی و تشخیص اختلال ها ی حرکتی
آزمون‌گریها و انواع آزمونها
آزمون‌های هماهنگی بدنو نقص حرکتی
آزمون ازرتسکی
آزمون‌های برتری جانبی
ارزیابی اختلال تیک
ارزیابی اختلال صرع
آزمون‌های مهارت‌های حرکتی فراستیگ
آزمون مازمارپیچ گیبسن
آزمون تحولی ادراک بینایی/ حرکتی
آزمون ادراکی- حرکتی پردو
آزمون یکپارچگی حسی کالیفرنیای جنوبی
فصل پنجم: درمانگری ها و رهنمودهای حرکتی
روی آوردهای عصب- فیزیولوژیک
روی آورد عصبی- تحولی بابوت و بابوت
روی آورد تمپل فی
روی آورد تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده های عمقی (PNF)
روی آورد رود
روی آوردهای درمانگری میزان شده (استاندارد)
درمان اختلال های روانی ـ حرکتی
درمان اختلال برتری جانبی
درمان اختلال هماهنگی کلی بدن (ناهماهنگی حرکتی)
درمان اختلال حرکت های قالبی
درمان اختلال فزون کنشی / نقص توجه
آموزش به والدین و خانواده
مداخله در سطح مدرسه
روان درمانگری شناختی
تغییر رژیم غذایی (تغذیه درمانی)
درمان اختلال تیک
مشاوره فردی و خانوادگی
دارو درمانگری
درمانگری های روانی ـ حرکتی
تدابیر درمانی
فصل ششم: ارکان اساسی توانمندسازی و درمان مهارت های حرکتی
کودکان  عقب مانده ذهنی
ارکان اساسی توانمندسازی وآموزش و درمان مهارت های حرکتی
الف) تعیین نوع کلاس/کلاس ویژه یا عادی؟]
ب) محیط فیزیکی آموزش
ج) علاقه و انگیزه
وسایل و اشیاء
اصول اختصاصی توانمندسازی و آموزش و درمان مهارت های حرکتی
برنامه های توانمندسازی و آموزش مهارت های حرکتی دانشآموزان عقب مانده ذهنی
الف) توانمندسازی اصلاحی
ب) توانمندسازی تحوّلی
ج)توانمندسازی انطباقی
فصل هفتم: برنامه ها و فعالیت های حرکتی برای کودکان عقب مانده ذهنی
انواع فعالیت های حرکتی و تربیت بدنی برای کودکان عقب مانده ذهنی خفیف
1) مهارت های حرکتی پایه
2) بازی های مهارتی پایه
3) فعالیت های موزون یا آهنگین
4)آمادگی جسمانی
5) ورزش ها و نرمش های گروهی
6) مهارت های اوقات فراغت
7) مکانیک بدن
منابع خارجی (انگلیسی)
منابع فارسی

راهنمای دانلود کتاب اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان

برای دانلود کتاب اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان

نظرات کتاب اختلال های روانی حرکتی مفاهیم: نظریه ها، تشخیص و درمان

ساناز فداکار
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
ممنون از شما و نویسنده اثر. تا جایی که دارم مطالعه میکنم بسیار کاربردی و خوبه
ل پارسا
۱۳۹۸/۱۱/۲۴
کتاب خوبی است اما کاش درمانها رابیشتر توضیح میداد
الهه سلمانی
۱۳۹۵/۳/۱۲
عالی بود ممنون
مشاهد همه نظرات (۳)