دانلود کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم»

  • از: بهرام سعیدمهدوی
  • ۲۸ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم» و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم» و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم»

آیا میخواهید به قدرت های اسرار آمیز درونتان پی ببریدوبه آرزوهایتان برسید؟ آیا میخواهید در درس وتحصیلات وحرفه و کار پیشرفت شایانی بکنید؟ آیا میدانید زندگی شما به وسیله افکارتان شکل میگیرد و همین افکار تبدیل به اهداف سازنده یا تباه کننده می شوند. آیا دلتان میخواهد بصیرت شگرفی به دست آورید وزندگی تان را به طرز زیبایی باز سازی کنید؟ آیا میخواهید به ثروت دلخواهتان برسید؟ آیا میخواهید در زندگی خصوصی، ازدواج وشغلتان موفق تر شوید؟ آیا میخواهید پدر و مادری با کفایت برای فرزندانتان و یا مدیری با درایت برای زیر مجموعه تان باشید؟

این کتاب پاسخی است به نیازهای شما درجهت هدفمند شدن در زندگی می باشد. خواندن کتاب به سوی موفقیت و عمل کردن به تمرینات آن میتواند به شما کمک کند.

 ۳۶۸ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-2616-51-0 

چاپ ۱۳۸۸، قیمت الکترونیکی: ۶۸۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مفهوم جمله معروف «موفق باشید» چیست؟
فصل دوم: چرا جعبه آرزوها طراحی شد؟
فصل سوم: چگونه آینده را برنامهریزی نماییم؟
بخش اول: مقدم بر هر کاری تعیین هدف است.
بخش دوم: تنظیم یک برنامه ده ساله
چگونه به اهداف خود برسیم؟
اول: هدف‌های شخصی و فردی
دوم: هدف‌های شغلی واقتصادی
سوم: هدف‌های تفریحی و ماجراجویانه
چهارم: هدف‌های معنوی و اجتماعی
پنجم: هدف‌های مربوط به سلامتی و خانواده
بخش سوم: شناخت هدف زندگی
بخش چهارم: اهداف زندگی هدفمند
بخش پنجم: تکنیک کاشتن بذر
بخش ششم: اولین فرمول موفقیت
بخش هفتم: دومین فرمول موفقیت
فصل چهارم: چند مطلب مهم
مطلب اول: هدف‌گذاری
مطلب دوم: مغز شما از
مطلب سوم:توانایی مغز
مطلب چهارم تجسم خلاق چیست؟
مطلب پنجم: قدرت ضمیر ناخودآگاه
مطلب ششم: عملکرد ضمیر ناخودآگاه
مطلب هفتم: بخش اول
مطلب هشتم :بخش اول :چگونه مراقبه کنیم؟
بخش دوم: تکنیک مراقبه «گاشو»
بخش سوم: بخشی برای یوگا
فصل پنجم: فصلی برای رسیدن به خواسته‌ها
بخش اول: چگونه به خواسته‌های خود برسیم؟
مرحله دوم: زمانبندی در هدف
مرحله سوم: اولویتبندی در هدف
مرحله چهارم: ایجاد انگیزه برای هدف
مرحله پنجم: برنامهریزی برای رسیدن به هدف
بخش دوم: چگونه کار را آغاز کنیم؟
بخش سوم:‌ مثبتاندیشی چیست؟
بخش چهارم: مثبتاندیشی کلید موفقیت
بخش پنجم:‌ مثبتگرایی مؤثر
بخش ششم: چرا آنچه را میخواهید ندارید؟
برای غلبه بر افکار منفی چه کنیم؟
انجام کار بدون انجام آن
بخش هفتم: چگونه می‌توان به هر هدفی رسید؟
فصل ششم: قوانین معنوی موفقیت، دابوت، تخیل و تجسم خلاق
بخش اول: قوانین معنوی موفقیت (قانون توانایی مطلق)
کاربرد قانون توانایی مطلق
کاربرد قانون بخشایش
این قانون در زندگی آینده ما چگونه عمل می‌کند؟
کاربرد قانون «کارما» یا علت و معلول
کاربرد قانون کمترین تلاش
کاربرد قانون قصد و آرزو
کاربرد قانون عدم دلبستگی
کاربرد قانون «دارما» یا غایت حیات
بخش دوم: دابوت چیست؟
تصویر پردازی ذهنی
تناسب بین تصاویر واقعی و ساختگی
بخش سوم: تصویرسازی صبحگاهی
تکنیک انفجار
بخش چهارم:کاربردهای تخیل و تجسم
بخش پنجم: تکنیک تخیل و آزمون‌ها
مراحل انجام تکنیک
بخش ششم: تخیل و تصویرسازی ذهنی
بخش هفتم: بخشی برای تجسم خلاق
فصل هفتم: قانون جذب
کلماتی برای قانون جذب
جذب ناآگاهانه
جذب آگاهانه
1. قدردانی و قدرشناسی
مراحل رسیدن به هدف
فصل هشتم: قدرت تلقین
کشفیات ‌امیلگوئه در مورد ضمیر ناخودآگاه
قوانین گوئه
تاریخچه مختصری در مورد تلقین و کاشف تلقین
انواع تلقین
خلسه چیست؟
ویژگیهای خلسه
حالت‌های مشابه خلسه
تکنیک ساده برای قرار گرفتن در حالت خلسه
فصل نهم: فصلی برای قوانین شاد زیستن وقانون هشتاد-بیست (قانون پارتو)
بخش اول: پنج قانون شاد زیستن
قانون اول
قانون دوم
قانون سوم
قانون چهارم
قانون پنجم
بخش دوم: قانون هشتاد بیست یا قانون پارتو
امور مالی
هشت مرحله برای رسیده به اهداف مالی
فصل دهم: اصول هفتگانه قدرت
ریتم و مراقبه
فصل یازدهم: قوانین جهانی موفقیت
...
فصل دوازدهم: فصلی برای اعتماد به نفس
راه‌های کسب اعتماد به نفس کدامند؟
چه کار کنیم تا دیگران از ما تعریف کنند؟
چرا باید لبخند بزنیم؟
چگونه افکار منفی را از خود دور کنیم؟
فصل سیزدهم: فصلی برای اعتقادات وکودک درون
بخش اول: نقش اعتقادات ما در زندگی
بخش دوم: فصلی برای تجسم کودک درون
بخش سوم: فصلی برای شفای کودک درون
توجه کنید که بچه‌ها
فصل چهاردهم: فصلی برای ویژگی‌های انسان‌های موفق
خصوصیت انسان‌های موفق
تکنیک‌های موفقیت
1- تکنیک مدل سازی
2- تکنیک مدیریت زمان
3- تکنیک برنامهریزی ساعتی
4- تکنیک خلاقیت
5- تکنیک یورش فکری
6- تکنیک برنامهریزی برای ضمیر ناخودآگاه
انسانهای موفق چگونه میاندیشند؟
فصل پانزدهم: فصلی برای خودشناسی و خودآگاهی
تعریف خودآگاهی
انواع آگاهی از خود
ویژگی‌های افراد خودآگاه
تمرین‌های کسب خودآگاهی
خودشناسی، تکیه بر نیروی درون و تصمیم‌گیری مؤثر
خلاقیت
امنیت و سلامت
فرصت‌ها و اهداف
نتیجه
ارتباطات
رضایت
احساس و نیروی درون
فصل شانزدهم: فصلی برای مادران و نوزادشان
آموزش نوزاد قبل و بعد از تولد
کودک از دست رفته درون
فصل هفدهم: فصلی برای تقویت حافظه
بخش اول:  فصلی برای تکنیکهای تقویت تمرکز و حافظه
بخش دوم: روش SQ3R چیست؟
خلاصه و نتیجه
فصل هجدهم: فصلی برای ارتباطات
بخش اول: برخورد از موضع قدرت
روشهاى عملى برخورد از موضع قدرت
بخش دوم: مقدمه‌ای بر اصول ریکی
بخش سوم: رازهای نفوذ و اثرگذاری در دیگران
بخش چهارم: اصولی برای ارتباط
بخش پنجم: خودآگاهی مثبت یا خودشناسی
ما نیز می‌توانیم شخص موفقی شویم در صورتی که:
* افراد موفق: عزت نفس دارند
*کنترل خود و قبول مسئولیت
الف) آشکارا و شرافتمندانه مسئولیت وضع کنونی خود را به عهده بگیرید.
*خود انتظاری مثبت (انتظار پیش‌آمدهای خوب برای خود)
5 با افراد خوشبین و موفق معاشرت داشته باشید.
*وسعت نظر مثبت یا بلند نظری
3. به اشخاصی که نیاز دارند و منبع درآمدی ندارند کمک مالی کنیم.
4. یک یا دو زبان خارجی بیاموزیم. عادات خوب و سالم آن ملت‌ها را یاد بگیریم.
بخش ششم: 25 نکته آموزنده برای ایراد سخنرانی
فصل نوزدهم: فصلی برای کودکان و نامه‌ای از طرف خدا
بخش اول: فصلی برای کودکان
بخش دوم: نامهای از طرف خدا
فصل بیستم: اصول ریکی و دو متن انگلیسی
بخش اول: اصول ریکی
فقط برای امرو خشمگین مباش
فقط برای امروز نگران مباش
فقط برای امروز شکرگزار باش
فقط برای امروز سخت‌کوش باش (صادقانه)
فقط برای امروز با مردم مهربان باش
بخش دوم: فصلی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و دبیران و اساتید محترم
منا بع و مراجعی برای مطالعه بیشتر
جملات روش بیان
جملات هدف
جملات تاکیدی مثبت
ایرانیان موفق

راهنمای دانلود کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم»

برای دانلود کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم» و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم»

نظرات کتاب به سوی موفقیت «چگونه به خواسته ها و اهداف خود برسیم»

مهران احمدی
۱۳۹۴/۸/۱۳
این کتاب در یک جعبه قرار داره به نام ( (جعبه ارزوهای من) ) که قیمتش هم بیست و پنج هزار تومن هست. داخل جعبه علاوه بر کتاب سه مدل فلاش کارت قرار دارد. کارتهای جملات تاکیدی مثبت و روش بیان هدف و کارتهای هدف و همچنین یک دفتر بنام دفتر آروزها و موفقیت‌ها و یک البوم و یک دفتر یادداشتهای روزانه من ویک به خودکار نام خود کار سپاس و این مجموعه یک کارگاه کوچک موفقیت کنج خانه شماست. با این قیمت کجا میتوانید چنین مجموعه‌ای پیدا کنید. من خودم این جعبه را تهییه کرده ام. واقعا زحمت زیادی برای تهیه اون شده. اگر میخواهید یک زندگی هدفمند را دنبال کنید حتما این جعبه را تهیه کنید. www. man-mitavanam. com
سعید افشار
۱۳۹۵/۱۲/۱۹
عالی و کاربردی!حتما بخرید پشیمون نمیشد!دو سال پیش از خود اقای مهدوی مستقیما خریدمش به همراه پکیج کاملش که شامل کارت‌های هدف البوم اهداف دفترچه اهداف و.... کتابش فوق العاده ست. اگر فرصت ندارید کتابهای زیادی بخونید این کتاب چکیده بیشتر کتابهای موفقیت هستش.
bahman bahmani
۱۳۹۴/۸/۱۴
سلام واقعا عالی است.
من تحقیق کردم این کتاب توی یک pakage هست به اسم جعبه آرزوهای من که شامل سه تا دفتر و یک خودکار و تعدادی فلش کارت می‌باشد که هر کدوم یک کاری انجام میدن ویک مجموعه واقعا کاملی هست.
مطالب زیادی داره که بسیار مفید است.
مشاهد همه نظرات (۲۱)