دانلود کتاب تفکر خلاق


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تفکر خلاق و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تفکر خلاق

کتاب تفکر خلاق نوشته پویا حسنوند و فرشاد گهتوئی به راه‌های پرورش خلاقیت و تفکر خلاق به‌خصوص در کودکان و دانش‌آموزان می‌پردازد.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎص و عرصه‌های وﯾﮋه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﻋﻢ از داﻧﺶ‌آﻣﻮز، داﻧﺸﺠﻮ، ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﮐﺸﺎورز، ﺧﺎﻧﻪ‌دار و... در ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در زمینه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

به قول ادوارد دوبونو در کتاب خلاقیت کارآمد؛ هیچ چیز سودمندتر و باشکوه‌تر از این نیست که ایده‌ی جدید و ثمربخشی اهداف شما را برآورده سازد.

 ۱۱۵ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6774-90-1 

چاپ ۱۳۹۸: ۲۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۴۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
اهمیت موضوع
تعاریف
معنا و مفهوم خلاقیت
تعریف خلاقیت
نظریه‌های خلاقیت
تفاوت خلاقیت با نوآوری
ارتباط خلاقیت با هوش
خلاقیت و عملکرد نیمکره‌های مغز
ویژگی‌های شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق
تخیل بستر خلاقیت
خلاقیت در موج سوم
خلاقیت به عنوان فرایند
خلاقیت استعدادی برای تمام عمر
نقش ویژه مدارس در پرورش خلاقیت
تأثیر متقابل معلمان – شاگردان و خلاقیت
راه‌های آموزش و پرورش خلاقیت
ابزارهای اندازه‌گیری خلاقیت
عوامل بازدارنده خلاقیت (کشنده‌های خلاقیت)
تأثیرات فرهنگ و محیط بر خلاقیت
سبک‌های فرزندپروری و خلاقیت
سلطه‌جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان
تنوع فرهنگی در رابطه با فرزندپروری
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
پیشنهادات
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب تفکر خلاق

برای دانلود کتاب تفکر خلاق و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تفکر خلاق
ابوالفضل پارسیا
۱۳۹۸/۹/۳
به نظر می‌رسد کتاب پرمحتوا یی باشد قوت این کتاب نخستین تخصص نویسنده است که تکیه بر علوم اعصاب دارد. من مشتاق دریافت آن هستم.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)