دانلود کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی

کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی به قلم محرم آقازاده، جایگاه سنجش آغازین را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و سپس اهمیت و ضرورت توجه به این موضوع مهم را شرح می‌دهد.

فصل اول این کتاب تکیۀ زیادی بر انتظارات معلم دارد. این فصل منابعی را که در سنجش آغازین به کار گرفته می‌شود، معرفی کرده است. در این فصل چهار منبع اساسی برای گردآوری اطلاعات جهت درک و فهم دانش آموزان ارائه شده است.

فصل دوم شش رویکرد برای سنجش آغازین معرفی شده و کیفیت کاربرد آن‌ها بیان شده است. فصل سوم بحث مفصلی دربارۀ پیش‌آموخته‌های دانش‌آموز دارد. در این فصل تلاش شده است، نقش آفرینی پیش‌آموخته‌های دانش‌آموز در یادگیری‌های جدید تشریح گردد.

فصل چهارم به انتقال یادگیری اختصاص داده شده است و انواعی از نظریه‌های انتقال یادگیری را مورد توجه قرار می‌دهد. فصل پنجم الگوی سنجش و ارزشیابی کرک پاتریک را ارائه می‌کند. الگوی سنجش و ارزشیابی کرک پاتریک الگویی چهار سطحی است: سطح سنجش و ارزشیابی واکنش، سطح سنجش و ارزشیابی یادگیری، سطح سنجش و ارزشیابی رفتار و سطح سنجش و ارزشیابی نتیجه.

فصل ششم به برنامه‌ریزی سنجش و ارزشیابی می‌پردازد. این فصل پیشنهادهای عملی برای برنامه‌ریزی ارائه می‌دهد که پیگیری آن‌ها می‌تواند به موفقیت اجرای آزمون‌ها کمک کند. فصل هفتم ابزارهای کمی سنجش آغازین را بیان می‌کند. فصل هشتم ابزارهای کیفی را ارائه می‌نماید. هر دو فصل هفت و هشت دربرگیرنده‌ی نمونه‌ها و مثال‌های متنوعی هستند که می‌توانند به مثابه راهنمای عمل معلم باشند.

در بخشی از کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی می‌خوانیم:

الگوهای سنتی انتقال یادگیری بر جنبه‌های شناختی انتقال تأکید می‌ورزند. ثورندایک بر این باور است که، زمانی انتقال یادگیری از یک موقعیت به موقعیت دیگر مقدور است که بین موقعیت‌ها همسانی‌هایی وجود داشته باشد. نظریه ساختار عمیق بر آن است که، یادگیری زمانی انتقال‌پذیر است که یادگیرنده بتواند لایه‌های زیرین هر دو موقعیت یادگیری را دریابد.

از منظر خبرپردازی هم انتقال زمانی عملی می‌شود که امکان بازنمایی ذهنی و نمادین از موقعیت جدید یادگیری برای یادگیرنده مقدور باشد. یادگیرنده در یادگیری‌های اولیه خود دست به تشکیل ساختار ذهنی خود می‌زند یا با آنچه رو به رو می‌شود از طریق تجربه آن را برای خود معنادار می‌سازد.

دانش آموزی که به گونه‌ای معنادار یاد بگیرد برای انتقال یادگیری کمتر با دشواری روبه رو می‌شود. الگوهای معاصر، به فراسوی دیدگاه‌های سنتی با دیدگاه‌های شناختی گام نهاده‌اند. این نظریه‌ها، پای میانجی‌های دیگری را هم به میان کشیده‌اند. دیدگاه اجتماعی - فرهنگی بر آن است که، متغیرهای فرهنگی ای، نظیر زبان، ابزارهای فرهنگی، باورها و ارزش‌ها می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در انتقال یادگیری ایفا کنند.

نظریه محدودیت‌ها و فرصت‌ها یا مطلوبیت‌ها بر آن است که هر اندازه مشارکت در انجام فعالیت‌ها زیاد باشد و شخص بتواند موانع عمل را کنار بگذارد و از فرصت‌ها بهره بگیرد به همان نسبت می‌تواند به انتقال یادگیری‌اش کمک کند. نظریه آماده شدن برای یادگیری در آینده، بر توان حل مسئله یادگیرنده در موقعیت مشابه یادگیری جاری تأکید می‌ورزد.

 ۱۶۹ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-7977-27-9 

چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمۀ ناشر
مقدمۀ مؤلف
چگونه این کتاب را بخوانیم؟
ویژگی‌های این کتاب
نقشۀ مفهومی
فصل 1 :سنجش آغازین برای فهم یادگیرندگان
فصل 2 :رویکرد سنجش آغازین
فصل 3 :پیش‌آموخته‌ها و یادگیری دانش‌آموزان
فصل 4 :انتقال یادگیری
فصل 5 :الگویی برای سنجش و ارزشیابی آغازین
فصل 6 :برنامه‌ریزی سنجش و ارزشیابی
فصل 7 :سنجش آغازین: ابزارهای کمی
فصل 8 :سنجش آغازین: ابزارهای کیفی- توصیفی

راهنمای دانلود کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی

برای دانلود کتاب راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین، ابزارهای کمی و کیفی