دانلود کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم

کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم به قلم محرم آقازاده و محرم نقی زاده، ابتدا آزمون تیمز و اهداف آن را شرح داده و سپس عناصر اساسی این آزمون را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

تیمز مطالعه‌ای بین‌المللی و تطبیقی برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و هشتم در درس‌های
ریاضیات و علوم تجربی است. این مطالعه از سال 1995 به این سو هر 4 سال یک بار تکرار شده است. ایران جزء کشورهای شرکت کننده در این مطالعه است.

طرح مطالعاتی تیمز دارای اهمیت تحلیل روابط میان فرصت‌های یادگیری و پیامدهای آموزشی است. سه عنصر مهم و اصلی تیمز عبارتند از:

- برنامۀ درسی اجرا شده
- برنامۀ درسی قصد شده
- برنامۀ درسی کسب شده

برنامۀ درسی قصد شده در مطالعۀ تیمز همان اهداف کلی تحصیلی است. برنامۀ درسی اجرا شده بر راهبردهای واقعی، روش‌های تدریس و فعالیت‌های کلاسی نظارت داشته و در نهایت برنامۀ درسی کسب شده، همان آموختۀ دانش‌آموز محسوب می‌شود.

در بخشی از کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین‌المللی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ریاضی و علوم می‌خوانیم:

تیمز یکی از جامع‌ترین، دقیق‌ترین و گسترده‌ترین مطالعات تطبیقی کمی و توصیفی است که در سطح جهان برگزار می‌شود. در سال 1995، پژوهشگران تیمز موفق شدند بیش از نیم میلیون دانش‌آموز از 41 کشور را در سه پایه تحصیلی مطالعه کنند. کشورهای شرکت کننده به گونه‌ای هدایت شدند که بتوانند نمونه‌های شناخته شده‌ای از دانش‌آموزان را برای مطالعه برگزینند تا مطالعات با صحت و دقت بیشتری پیش برود.

تیمز گام بلندی در مطالعات بین‌المللی است. طرح پژوهش تیمز به گونه‌ای است که تصویر کامل و صحیحی را نسبت به سایر مطالعات تدارک می‌بیند. آزمون تیمز از راه بررسی برنامه‌های درسی و آموزشی ریاضی و علوم، و دقت در آن‌ها اطلاعات تازه‌ای درباره عملکرد دانش آموزان در اختیار ما می‌گذارد.

تیمز برای ارائه تصویر روشنی از برنامه درسی قصد شده، به بررسی چارچوب‌های برنامه‌های درسی و سایر مواد آموزشی کشورهای شرکت کننده در مطالعه می‌پردازد. برنامه درسی اجرا شده بر اساس مشاهده رفتار تدریس و رفتار یادگیری دانش‌آموزان مطالعه می‌شود. نمونه‌ای از این کار را می‌توان تهیه فیلم از کلاس‌های درس معلمان کشورهای شرکت کننده در مطالعه تیمز دانست.

این دست از مطالعه به پژوهشگران، سیاستگذاران آموزشی، برنامه ریزان در سی و دیگر کسان به روشنی نشان می‌دهد که چگونه از طریق مطالعه‌ای تلفیقی می‌توان تصویری از برنامه درسی اجرا شده را به نمایش گذاشت. کشورهای آلمان، ژاپن و آمریکا از کشورهای پیشرو در انجام اولین مطالعه ویدیویی تیمز بودند. در این کشورها از کلاس‌های درس، 230 ساعت فیلم گرفته شد.

 ۲۵۶ صفحه، ۸ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-7977-30-9 

چاپ ۱۳۸۹: ۲۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمۀ ناشر
مقدمۀ مؤلفان
چگونه این کتاب را بخوانیم؟
نقشۀ مفهومی
بخش اول: کلیات و جزئیات تیمز
فصل 1: پیشینۀ تاریخی انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
فصل 2: تیمز و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی
فصل 3: مدارس موفق در علوم و ریاضی مبتنی بر داده‌های تیمز
بخش دوم: عوامل مربوط به مدرسه
فصل 1: برنامۀ درسی قصد شدۀ پایدار و تضمینی
فصل 2: اهداف چالشی و بازخورد اثربخش
فصل 3: مشارکت فعال والدین و جامعۀ محلی
فصل 4: محیطی ایمن و منظم
فصل 5: همیاری و حرفه‌ای‌گرایی معلم
بخش سوم: عوامل مربوط به معلم
فصل 1: راهبردهای تدریس
فصل 2: مدیریت کلاسی
فصل 3: طراحی برنامۀ درسی کلاسی
بخش چهارم: عوامل مربوط به دانش‌آموز
فصل 1: محیط خانه
فصل 2: هوش آموخته شده و دانش پیشین
فصل 3: انگیزش دانش‌آموز
بخش ویژۀ یک: چارچوب‌های طراحی سؤالات تیمز
بخش ویژۀ دو: تحلیل خطای یادگیری دانش‌آموزان

راهنمای دانلود کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم

برای دانلود کتاب فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فهم تیمز (TIMSS) مطالعه بین المللی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی و علوم