Hannah Arendt

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Hannah Arendt

🎧 دانلود کتاب صوتی انقلاب مجارستان: مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم

دانلود کتاب صوتی انقلاب مجارستان: مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم
هانا آرنت متفکر و فیلسوف آلمانی در کتاب صوتی انقلاب مجارستان: مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم ، به بررسی و تحلیل سیاسی انقلاب مردم مجارستان در سال 1956 می‌پردازد و ارتباط آن را با حکومت توتالیتر و سرکوبگر شوروی شرح می‌دهد. درباره کتاب صوتی انقلاب مجارستان: مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم: اولین اثر...

دانلود کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است

دانلود کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است
ژولیا کریستوا در کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است ، با زبانی موجز و گاه پیچیده، آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند. در کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است، به برخی وجوه فلسفی آثار هانا آرنت از جمله استنباط وی از مفاهیمی...

دانلود کتاب نام‌های سیاست

دانلود کتاب نام‌های سیاست
کتاب نام‌های سیاست دربردارنده مجموعه‌ای از مقالات مهم از چند تن از نظریه پردازان صاحب سبک معاصر درباره سیاست است که توسط مراد فرهادپور، بارانه عمادیان و آرش ویسی گردآوری شده است. در کتاب نام‌های سیاست مقالاتی از هانا آرنت، ژیل دلوز، هانری لافور و جورجو آگامبن و چند تن دیگر از فیلسوفان اهل قلم به...
1