کتاب‌های انتشارات شکیب

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط انتشارات شکیب

در ناخودآگاه ‌مشتری ‌چه ‌می‌گذرد؟ نورومارکتینگ و ناخودآگاه مشتری

alt
چگونه قرار گرفتن مکرر در معرض یک آگهی، ترجیح مشتری را به سمت محصولات شناخته شده می‌برد و این که چرا آگهی‌های موثرتر آن‌هایی هستند که فرد حتی به خاطر نمی‌آورد که آن‌ها را دیده‌ باشد. کتاب در ناخودآگاه ‌مشتری ‌چه ‌می‌گذرد، به شما خواهد گفت که چگونه تحقیقات زیستی و رفتاری در تصمیم‌گیری‌های روزمره‌ی زندگی کاربرد خواهند داشت. همیشه تصمیم گیرنده رفتار ذهن منطقی و خودآگاه ما نیست.
۹۵۰۰ تومان
دریافت کتاب