کتاب‌های مرتبط با کتاب شرح اسماءالحسنی (معراج‌الذاکرین) به ضمیمه رساله جفر و ابجد