علوم انسانی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع علوم انسانی

دانلود کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران

دانلود کتاب  سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران
کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران نوشتۀ مصطفی ساوه درودی، جابر پوریانی و مرتضی چشمه نور، تلاش دارد تا ذهن مخاطبان را با قدرت رسانه در فضای بحران آشنا نماید. مطالب این کتاب برای مدیران و کارشناسان رسانه و همچنین مسئولان سیاسی و بخش‌های ذی‌ربط در کشور که مأموریت ذاتی آنان ایجاد امنیت در جامعه است...

دانلود کتاب روش پژوهش در علوم رفتاری

دانلود کتاب روش پژوهش در علوم رفتاری
محمدرضا بیات، مهناز علیمرادی و الناز زرین فر در کتاب روش پژوهش در علوم رفتاری ، به اهمیت تحقیق و ابزارهای آن پرداخته‌اند و روش‌های مختلفی برای آماده‌سازی یک پژوهش کاربردی ارائه داده‌اند. تحقیقات و پژوهش‌های علمی، کوششی منظم و هدفمند جهت پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهش است. یکی از اصلی‌ترین بخش هر...

دانلود کتاب ناگفته های مهم چندی با رئیس جمهور و دیگر دلسوزان جامعه

دانلود کتاب ناگفته های مهم چندی با رئیس جمهور و دیگر دلسوزان جامعه
ناگفته های مهم چندی با رئیس جمهور و دیگر دلسوزان جامعه (ونمایشنامه کرگدن) این کتاب مشتمل­ بر سی موضوع کلّی و جزئی و دو پیوست (ازجمله نمایشنامه ی کرگدن از اوژن یونسکو) که بعضاً باهم هم ­ پوشانی و اشتراک داشته و هرکدام، به چند بخش تقسیم شده و امید می­رود مورد امعان نظر و توجّه دل­سوزان قرار گیرد...

دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی

دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی
کتاب نهضت تولید علم: کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی حاصل جمع آوری مقالات و یادداشت هایی است که به دنبال پاسخ دادن به سوالات این چنین است: آیا تولید علم با نهضت تولید علم یکی است و عوامل تحقق نهضت تولید علم همان عوامل پیدایش علوم اند؟ آیا تولید علم برخواسته از تولید نظریه است؟ نسبت کرسی های...
1