علوم انسانی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع علوم انسانی

🎧 دانلود کتاب صوتی تله‌ی پیشرفت

دانلود کتاب صوتی تله‌ی پیشرفت
کتاب صوتی تله‌ی پیشرفت ، پژوهشی جذاب و درخشان در زمینه‌ی زیست محیطی فروپاشی تمدن‌های باستانی است. رونالد رایت در این کتاب به شما می‌گوید که چگونه فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون در طول تاریخ، سقوط و نابودی خود را به معنای واقعی کلمه، با دستان خود و در حقیقت با تولید بیش از حد نوآوری رقم زده‌اند، همان...

دانلود کتاب روش پژوهش در علوم رفتاری

دانلود کتاب روش پژوهش در علوم رفتاری
محمدرضا بیات، مهناز علیمرادی و الناز زرین فر در کتاب روش پژوهش در علوم رفتاری ، به اهمیت تحقیق و ابزارهای آن پرداخته‌اند و روش‌های مختلفی برای آماده‌سازی یک پژوهش کاربردی ارائه داده‌اند. تحقیقات و پژوهش‌های علمی، کوششی منظم و هدفمند جهت پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهش است. یکی از اصلی‌ترین بخش هر...

دانلود کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران

دانلود کتاب  سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران
کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران نوشتۀ مصطفی ساوه درودی، جابر پوریانی و مرتضی چشمه نور، تلاش دارد تا ذهن مخاطبان را با قدرت رسانه در فضای بحران آشنا نماید. مطالب این کتاب برای مدیران و کارشناسان رسانه و همچنین مسئولان سیاسی و بخش‌های ذی‌ربط در کشور که مأموریت ذاتی آنان ایجاد امنیت در جامعه است...

دانلود کتاب ناگفته های مهم چندی با رئیس جمهور و دیگر دلسوزان جامعه

دانلود کتاب ناگفته های مهم چندی با رئیس جمهور و دیگر دلسوزان جامعه
ناگفته های مهم چندی با رئیس جمهور و دیگر دلسوزان جامعه (ونمایشنامه کرگدن) این کتاب مشتمل­ بر سی موضوع کلّی و جزئی و دو پیوست (ازجمله نمایشنامه ی کرگدن از اوژن یونسکو) که بعضاً باهم هم ­ پوشانی و اشتراک داشته و هرکدام، به چند بخش تقسیم شده و امید می­رود مورد امعان نظر و توجّه دل­سوزان قرار گیرد...

دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی

دانلود کتاب نهضت تولید علم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی
کتاب نهضت تولید علم: کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی حاصل جمع آوری مقالات و یادداشت هایی است که به دنبال پاسخ دادن به سوالات این چنین است: آیا تولید علم با نهضت تولید علم یکی است و عوامل تحقق نهضت تولید علم همان عوامل پیدایش علوم اند؟ آیا تولید علم برخواسته از تولید نظریه است؟ نسبت کرسی های...
1