کتاب‌های نشر نوین

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط نشر نوین

مدیران بزرگ به دنیا نمی‌‌آیند، ساخته می‌‌شوند

alt
اینکه شما چه کسی هستید، اهمیتی ندارد همین که قصد مطالعه‌ی این کتاب را دارید، یعنی به قدر کافی به مدیر بزرگ شدن فکر می‌کنید. همکاری در تیم‌ها سبب پیشبرد اهداف در سطوح جهانی می‌شود. با کار در تیم می‌توانید کارهایی به مراتب بزرگ‌تر و رؤیاپردازانه‌تر از زمانی که تنها کار می‌کنید، انجام دهید. با این روش می‌توانید جنگ‌هایتان را به پیروزی ختم کنید و نوآوری‌ ایجاد کنید.
۱۳۰۰۰ تومان
دریافت کتاب