کتاب‌های مرتبط با کتاب صوتی استیو جابز، زندگی‌نامه موسس اپل