معرفی و دانلود کتاب صوتی تاویل رویا

عکس جلد کتاب صوتی تاویل رویا
قیمت:
105000 تومان - 11.49€
خرید کتاب صوتی
۳۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب صوتی تاویل رویا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی تاویل رویا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب صوتی تاویل رویا

زیگموند فروید در کتاب صوتی تاویل رویا به تشریح ویژگی‌های درک ناپذیر رویا، ناممکن‌های منطقی و اتفاقات عجیب پرداخته است.

زیگموند فروید (Sigmund Freud) در باب تعبیر رویا چنین می‌گوید: «تعبیر رویا شاه‌ راهی است که ما را به شناخت فعالیت‌های ناخودآگاه ذهن می‌رساند».

بیش از یک قرن پیش فروید با نوشتن کتاب تاویل رویا (The interpretation of dreams)، برای تفسیر خواب و رویا، که پیش از آن موضوع حدس و گمان‎‌های عوامانه و سطحی بود، پایه و اسلوبی علمی و نظام‌مند فراهم کرد و گامی بزرگ در زمینه‌ی جست و جوی علمی در ذهن انسانی و فهم پدیده‌ها و مسائل ذهنی برداشت. با این حال در آغاز کتاب پیش از ارائه نظریه خویش، یعنی تلقی خواب دیدن به منزله‌ی تحقق آرزو، سابقه تحلیل علمی رویا‌ها را به تفصیل بررسی کرد که آن نیز نمونه‌ای از کار دقیق پژوهش‌گرانه و ارج‌شناسی تلاش‌های دیگران به‌ شمار می‌آید.

فروید خواب‌ها را «بزرگراهی به درون ناخودآگاه» می‌دانست و عالمان پس از او نیز چون خود او از این بزرگراه برای راه یافتن به جهان پیچیده‌ی ذهن انسانی بهره‌های بسیار بردند. روان‌کاوی و روان‌درمانی امروز بی‌تردید به کار پیشاهنگ و پیشتاز فروید دین بسیار دارد. وی با آثار خود و به ویژه تاویل رویا توانست در دوره یکه تازی پوزیتیویست‌ها ثابت کند که انگیزه‌های اعمال و افکار انسان در موارد بسیاری خارج از حوزه آگاهی او هستند.

فروید در تاویل رویا با طرح این معنا که زبان ناخودآگاهی انسان همان نمادهای رویاهای او، و هر رویایی تحقق آرزوست، جزو معدود اندیشمندانی شد که گذشته از نقدهای کارل گوستاو یونگ تا اندیشمند فرانسوی ژاک دریدا، توانست افقی همیشگی به روی درک معنای پر رمز و راز انسان بگشایند.

فروید به عنوان بنیان‌گذار روانکاوی بیش از هر کس دیگری در تاریخچه روانشناسی مورد تحسین قرار گرفته است. اصطلاح «روانکاوی» و نام «فروید» مفاهیمی آشنا برای بیشتر افراد است. به طوری که روانشناسی علمی و شیوه‌های عملی روان‌درمانی با نام فروید آغاز می‌شود. او روان‌کاوی را وسیله‌ای برای کاهش اضطراب و روان رنجوری بشر می‌دید. هم‌چنین فروید به خاطر نظریه‌هایش به طرز بی‌رحمانه‌ای از او انتقاد شده است. کتاب آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره از مشهورترین آثار فروید است.

پژوهشگران زندگی پژوهشی فروید را به سه مرحله تقسیم می‌کنند. در مرحله اول تحقیقات او بیشر جنبه بالینی دارد که نتیجه آن آثاری است مانند «تاویل رویا»، در دوره دوم بیشتر به مباحث فرهنگی پرداخته است و در سومین دوره تأملات او فلسفی و فرا روانشاختی می‌شوند.

تاویل رویا شامل هفت فصل با عناوین نوشته‌های علمی در باب مسائل رویا، شیوه تاویل رویا، رویا به مثابه تحقق آرزو، تحریف در رویاها، موضوع و منابع رویاها، عمل رویا و روان‌شناسی فرآیندهای رویا است.

فهرست مطالب کتاب صوتی

نمونه 1
نمونه 2
نمونه 3
نمونه 4
2 دقیقه
شناسنامه
1 دقیقه
پشت جلد
20 دقیقه
زیگموند فروید - نگاهی به زندگی و آرای او - بخش اول
23 دقیقه
زیگموند فروید - نگاهی به زندگی و آرای او - بخش دوم
26 دقیقه
مقدمه
2 دقیقه
تاویل رویا - پیشگفتار
8 دقیقه
فصل اول - نوشته‌های علمی در باب مسائل رویا (تا سال ۱۹۰۰) - بخش اول
7 دقیقه
فصل اول - نوشته‌های علمی در باب مسایل رویا (تا سال ۱۹۰۰) - بخش دوم
20 دقیقه
فصل دوم - شیوه‌ی تاویل رویا - بخش اول
8 دقیقه
فصل دوم - شیوه‌ی تاویل رویا - بخش دوم
4 دقیقه
فصل دوم - شیوه‌ی تاویل رویا - بخش سوم
5 دقیقه
فصل دوم - شیوه‌ی تاویل رویا - بخش چهارم
22 دقیقه
تحلیل
23 دقیقه
اسهال خونی
18 دقیقه
فصل سوم - رویا به مثابه تحقق آرزو - بخش اول
14 دقیقه
فصل سوم - رویا به مثابه تحقق آرزو - بخش دوم
9 دقیقه
فصل چهارم - تحریف در رویاها - بخش اول
19 دقیقه
فصل چهارم - تحریف در رویاها - بخش دوم
22 دقیقه
فصل چهارم - تحریف در رویاها - بخش سوم
11 دقیقه
فصل چهارم - تحریف در رویاها - بخش چهارم
9 دقیقه
فصل چهارم - تحریف در رویاها - بخش پنجم
14 دقیقه
فصل چهارم - تحریف در رویاها - بخش ششم
11 دقیقه
فصل پنجم - موضوع و منابع رویاها
13 دقیقه
رویای رساله‌ی گیاه‌شناسی - بخش اول
25 دقیقه
رویای رساله‌ی گیاه‌شناسی - بخش دوم
8 دقیقه
رویای رساله‌ی گیاه‌شناسی - بخش سوم
6 دقیقه
رویای یک
2 دقیقه
رویای دو
2 دقیقه
رویای سه
2 دقیقه
رویای چهار
3 دقیقه
رویای پنج
15 دقیقه
بی - تجارب دوران کودکی به مثابه منبع رویاها - بخش اول
18 دقیقه
بی - تجارب دوران کودکی به مثابه منبع رویاها - بخش دوم
1 دقیقه
رویای یک
5 دقیقه
رویای دو
4 دقیقه
رویای سه
9 دقیقه
رویای چهار
13 دقیقه
یک
16 دقیقه
دو - بخش اول
17 دقیقه
دو - بخش دوم
21 دقیقه
سی - منابع تنی رویاها - بخش اول
23 دقیقه
سی - منابع تنی رویاها - بخش دوم
19 دقیقه
سی - منابع تنی رویاها - بخش دوم
6 دقیقه
تحلیل
3 دقیقه
دی - رویاهای نوعی
21 دقیقه
اِی - رویای شرمساری ناشی از برهنگی
15 دقیقه
بی - رویاهای مرگ عزیزان - بخش اول
19 دقیقه
بی - رویاهای مرگ عزیزان - بخش دوم
16 دقیقه
بی - رویاهای مرگ عزیزان - بخش سوم
12 دقیقه
بی - رویاهای مرگ عزیزان - بخش چهارم
2 دقیقه
رویای اول
1 دقیقه
رویای دوم
1 دقیقه
رویای سوم
12 دقیقه
رویای چهارم
8 دقیقه
سی - رویای امتحان
4 دقیقه
فصل ششم - عمل رویا
9 دقیقه
ای - ادغام
9 دقیقه
رویای یک - محتوای رویا
19 دقیقه
رویای دو - رویایی رویا - بخش اول
22 دقیقه
رویای دو - رویایی رویا - بخش دوم
10 دقیقه
رویای دو - رویایی رویا - بخش سوم
12 دقیقه
بی - عمل جابجایی
22 دقیقه
سی - شیوه‌ی بازنمایی در رویاها - بخش اول
16 دقیقه
سی - شیوه‌ی بازنمایی در رویاها - بخش دوم
17 دقیقه
سی - شیوه‌ی بازنمایی در رویاها - بخش سوم
21 دقیقه
سی - شیوه‌ی بازنمایی در رویاها - بخش چهارم
15 دقیقه
سی - شیوه‌ی بازنمایی در رویاها - بخش پنجم
18 دقیقه
دی - توجه به قابلیت بازنمایی
14 دقیقه
بی - رویای اصلی
21 دقیقه
اِی - بازنمایی در رویاها از طریق نمادها
7 دقیقه
اِی - بازنمایی در رویاها از طریق نمادها
4 دقیقه
یک
7 دقیقه
دو
6 دقیقه
سه
2 دقیقه
چهار
1 دقیقه
پنج
1 دقیقه
شش
5 دقیقه
هفت
13 دقیقه
هشت
6 دقیقه
نه - بخش اول
21 دقیقه
نه - بخش دوم
10 دقیقه
نه - بخش سوم
13 دقیقه
نه - بخش اول
8 دقیقه
اف - مثال‌ها - حساب و گفتار در رویاها
14 دقیقه
رویاهای یک تا یازده - بخش اول
15 دقیقه
رویاهای یک تا یازده - بخش دوم
15 دقیقه
رویاهای یک تا یازده - بخش سوم
1 دقیقه
جی - رویاهای بی‌معنا
5 دقیقه
رویای یک
12 دقیقه
رویای دو
11 دقیقه
رویای سه
12 دقیقه
رویای چهار
8 دقیقه
رویای پنج
15 دقیقه
رویای شش
2 دقیقه
یک
1 دقیقه
دو
3 دقیقه
سه
3 دقیقه
چهار
5 دقیقه
پنج
9 دقیقه
شش
10 دقیقه
هفت
15 دقیقه
هشت
7 دقیقه
ایچ - عواطف در رویاها
3 دقیقه
رویای یک
2 دقیقه
رویای دو
19 دقیقه
رویای سه
17 دقیقه
رویای چهار - بخش اول
16 دقیقه
رویای چهار - بخش دوم
16 دقیقه
رویای پنج - بخش اول
20 دقیقه
رویای پنج - بخش اول
21 دقیقه
آی - بسط ثانوی - بخش اول
15 دقیقه
آی - بسط ثانوی - بخش دوم
15 دقیقه
آی - بسط ثانوی - بخش سوم
7 دقیقه
آی - بسط ثانوی - بخش چهارم
9 دقیقه
فصل هفتم - روانشناسی فرآیندهای رویا
19 دقیقه
اِی - فراموش کردن رویاها - بخش اول
12 دقیقه
اِی - فراموش کردن رویاها - بخش دوم
17 دقیقه
اِی - فراموش کردن رویاها - بخش سوم
12 دقیقه
اِی - فراموش کردن رویاها - بخش چهارم
21 دقیقه
بی - برگشت - بخش اول
17 دقیقه
بی - برگشت - بخش دوم
10 دقیقه
بی - برگشت - بخش سوم
17 دقیقه
تحقق آرزو - بخش اول
21 دقیقه
تحقق آرزو - بخش دوم
20 دقیقه
تحقق آرزو - بخش سوم
18 دقیقه
تحقق آرزو - بخش چهارم
19 دقیقه
دی - بیدار شدن به دلیل رویاها، کارکرد رویاها، رویای اضطراب - بخش اول
24 دقیقه
دی - بیدار شدن به دلیل رویاها، کارکرد رویاها، رویای اضطراب - بخش دوم
7 دقیقه
اِی - فرآیندهای اولیه و ثانویه؛ واپس رانی - بخش اول
17 دقیقه
اِی - فرآیندهای اولیه و ثانویه؛ واپس رانی - بخش دوم
4 دقیقه
یک
1 دقیقه
دو
1 دقیقه
سه
1 دقیقه
چهار - بخش اول
20 دقیقه
چهار - بخش دوم
15 دقیقه
چهار - بخش سوم
19 دقیقه
اِف - ناخودآگاهی و خودآهی؛ واقعیت - بخش اول
19 دقیقه
اِف - ناخودآگاهی و خودآهی؛ واقعیت - بخش دوم

مشخصات کتاب صوتی

نام کتابکتاب صوتی تاویل رویا
نویسنده
مترجمسهیل سمی
گویندهفرهاد اتقیایی، هوتن شاطری پور
ناشر چاپیانتشارات پندار تابان
ناشر صوتیانتشارات جیحون
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابMP3
مدت۲۷ ساعت و ۶ دقیقه
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب صوتی روانشناسی و موفقیت، کتاب‌های روانشناسی بزرگسالان
قیمت نسخه صوتی
105000 ت - 11.49 یورو
خرید کتاب صوتی

نقد، بررسی و نظرات کتاب صوتی تاویل رویا

ملیکا شاه کرمی
۱۴۰۱/۸/۱۸
خوب بود خیلی دید من رو نسبت به خوابهام عوض کرد وقتی این کتاب رو میخونی دیگه نه از خوابهای وحشتناک و کابوس هات میترسی و نه خوابهای کذایی دیگران رو باور میکنی متاسفانه توی فرهنگ ما خواب رو خیلی ماورایی میدونن و فک میکنن توسط خواب بهشون الهام‌های خاصی میشه
محمد شعبانی دوین
۱۴۰۱/۶/۳۱
ترجمه کتاب اصلا روان نیست انگار متون ادبیات یا نثر شعرای قدیم رو میخونه یا داره درس ادبیات میده چون برای بیش ازنیمی از کلمات و اصطلاحات که بکار میبره باید یه فرهنگ لغت همراه داشته باشی هم گوینده هم مترجم باید برن ادبیات تدریس کنند کتاب رو حیفش کردن
Hamid F
۱۴۰۰/۸/۲۰
این کتاب یکی از کتایهای پایه برای خوانش دیدگاه فروید درباب ناخوداگاه و رویاست
خوانش اقای اتقیایی مثل همیشه عالی بود ولی فهم کتاب چندان ساده نیست. چرا که کتابی basic از یکی از نوابغ غرب ۱۹ و ۲۰ میلادیست. ولی ترجمه‌ی روانی داره.
abbas masjedian
۱۴۰۱/۵/۲
خیلی سنگینه... برای دانش اموختگان رشته‌های روانشناسی خوبه.. برای من که سنگین و غیر قابل فهم بود تا حدی... ولی جزو کتابهای پایه برای شناخت خواب و‌رویا است
Eli Khazraei
۱۳۹۹/۸/۱۸
به بهترین شکل معنی میکنه رویاهارو، کارش حرف نداشت زیگموند، گوینده شخص اول خیلی جالبش کرده، و اینکه صدای روایی عالیه گرم و دلنشین
صبا ملکی
۱۴۰۱/۵/۳۱
خواندن این کتاب را فقط به کسانی که رشته‌های روانشناسی و مشاوره خوندن پیشنهاد می‌کنم، چون مطالب تخصصی هست
سمانه خلفی
۱۴۰۱/۳/۶
هنوز موفق نشدم کامل بخونمش ولی تا جایی که مطالعه کردم خوب بود بهتره قبل از کتاب انسان و سمبل هایش یونگ خونده بشه
Amir Malekniazi
۱۴۰۱/۲/۹
متن سختی دارد. با تمرکز زیادی باید شنیده شود. برای درک بهتر این کتاب پایه‌هایی از روانشناسی باید خوانده شود.
BEHROOZ YAMANI
۱۴۰۰/۲/۹
یکی از شاهکارهای فروید، حتی افراد غیر متخصص میتونن ازش بهره ببرن و درک جدید و درستی از معنای رویا هاشون داشته باشند.
شهریار ناصح
۱۴۰۲/۲/۱۲
این کتاب بسیار کتاب مهمی در تاریخ روانکاوی است و قواعد ضمیر ناآگاه را توضیح می‌دهد.
امیر پیراحمدیان
۱۴۰۱/۱/۱۰
در خصوص خواب‌هایی که میبینیم و ارتباط آن با ناخودآگاه بسیار عالی است و قابل تامل
مهرناز سید حسینی
۱۳۹۸/۱۲/۱۳
کتاب جذابی بود واسه پیشنهاد همراهش سوژه لاکانی هم مطالعه بشه بهتره.
aziz taheri
۱۳۹۷/۱۰/۵
کتابهای صوتی واقعا خیلی لذت بخش هستند
Farhad Soltani
۱۴۰۲/۱/۳
کتاب عالیه
راوی هم خیلی عالی بودن خیلی روانه
حتما پیشنهاد میکنم
Hamid50
۱۴۰۱/۳/۱۷
کتاب است که ضمیر ناخودآگاه و کارکرد آن در وجود انسان را بیشتر به ما می‌شناساند
مشاهده همه نظرات 37

راهنمای مطالعه کتاب صوتی تاویل رویا

برای دریافت کتاب صوتی تاویل رویا و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.