نظریات فروید در روانشناسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نظریات فروید در روانشناسی

دانلود کتاب مکانیسم دفاعی

دانلود کتاب مکانیسم دفاعی
حقیقت انسان به آنچه اظهار می دارد نیست... بلکه حقیقت اونهفته در آن چیزی است که... از اظهار آن عاجز است... بنابراین اگر خواستی او را بشناسی... نه به گفته هایش ... بلکه به نا گفته هایش گوش کن... پروفسور زیگموند فروید گاهی وقت ها احساس می کنیم آن قدر میان کشمکش های روانی خود سردرگم و گیج شده ایم، که...

دانلود کتاب پنج گفتار درباره روانکاوى

دانلود کتاب پنج گفتار درباره روانکاوى
زیگموند فروید در کتاب پنج گفتار درباره روانکاوى ، ابتدا اثر قوانین نسبی بر روی فعالیت‌های روانی را مورد مطالعه قرار داده و سپس به دفاع از روانکاوان غیر پزشک می‌پردازد. پروفسور زیگموند فروید (Sigmund Freud) در تمام عمر پر افتخار خود اشتیاق به این داشت که خلاصۀ آخرین نظریه‌ها و یافته‌هایش را به زبان...

دانلود کتاب روانکاوی و زندگی من به همراه توتم‌پرستی

دانلود کتاب روانکاوی و زندگی من به همراه توتم‌پرستی
زیگموند فروید در کتاب روانکاوی و زندگی من به همراه توتم‌پرستی ، به تاریخ روانکاوی می‌پردازد. روانکاوی هم مثل سایر علوم بر اثر احتیاج بوجود آمده است. روانکاوی تنها یک روش درمانی نیست، بلکه باید به تجزیه و تحلیل خصوصیات روانی هر کس (اعم از بیمار یا تندرست) بپردازد. زیگموند فروید (Sigmund Freud) در...

دانلود کتاب روانکاوی پست کلاینی: سمینارهای بایلا

دانلود کتاب روانکاوی پست کلاینی: سمینارهای بایلا
کتاب روانکاوی پست کلاینی: سمینارهای بایلا به قلم کنت سندرز ، نه تنها شامل قسمت‌های بالینی جذابی است، بلکه گستره وسیعی از ایده‌هایی را پوشش می‌دهد که به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان مربوط می‌شود و به پاس رسایی، دقت و بیان عاطفی، ارزش مطالعه را دارد. ساختار پست کلاینی نشان دهندۀ یک مدل ذهنی است که...

دانلود کتاب فروید و سندرم حافظه کاذب

دانلود کتاب فروید و سندرم حافظه کاذب
در کتاب فروید و سندرم حافظه کاذب ، فیل مالن به بررسی اندیشه‌های «فروید» درباره سندروم حافظه کاذب می‌پردازد و بیان می‌کند که حافظه کاذب، بیماری روانی است که در نتیجه اقدامات درمانی یا پزشکی مضر ایجاد می‌شود. از سال 1992، مناقشه‌ علمی و حقوقی بی‌امانی حول این اتهام پدید آمد که روان‌کاوها گاهی خاطرات...
1