نگهداری و تعمیر تاسیسات

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نگهداری و تعمیر تاسیسات

دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات در تاسیسات (الگوبرداری از بهترین تجربیات کاربردی)

دانلود کتاب نگهداری و تعمیرات در تاسیسات (الگوبرداری از بهترین تجربیات کاربردی)
کتاب نگهداری و تعمیرات در تاسیسات (الگوبرداری از بهترین تجربیات کاربردی) نوشتۀ سید نادر رضا شخصی زارع ، برای متخصصین و کارکنان نگهداری و تعمیراتی نگاشته شده است که تصمیم گرفته‌اند سطح معلومات تخصصی خویش را ارتقاء دهند. این اثر از مجموعه کتب «پرسنل نگهداری و تعمیرات باید بدانند» است و به افراد...
1