کتاب‌های نشر مانیان

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط نشر مانیان

چگونه زیباتر شویم؟ آنچه طرفداران زیبایی باید بدانند

alt
زیبایی چیست؟ از انواع مختلف آن چیزی می‌دانید؟ آیا این موضوع تأثیری بر زندگی‌تان دارد؟ ‌کتاب «چگونه زیباتر شویم؟ آنچه طرفداران زیبایی باید بدانند» به طور کلی به معنا و مفهوم زیبایی می‌پردازد و تبعات آن بر زندگی انسان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. انسیه انارکی تلاش می‌کند به کسانی که به دنبال زندگی شادتر و صلح‌آمیزتر هستند یاری برساند.
۱۵۰۰۰ تومان
دریافت کتاب