دانلود کتاب صوتی دین و عرفان

کتاب قرآن
نسخه الکترونیک و صوتی
همراه با ترجمه فارسی

دریافت رایگان

🎧 کتاب صوتی ذن در هنر گل آرایی

کتاب صوتی ذن در هنر گل آرایی
هر کاری که شما در زمان انجام آن در آرامش و سکون کامل باشید حکم مدیتیشن را دارد. به خصوص انجام کارهای هنری که زیبایی ناب درون‌نگرانه را نمایان می‌سازد. قرار گرفتن در سکوت و سکون جزو آیین‌های فلسفهٔ ذن است. کتاب حاضر به شما یاد می‌دهد به هنر گل آرایی مثل مدیتشین نگاه کنید و از طریق آن به درون‌نگری عمیقی دست یابید.
۲۲۰۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی

🎧 کتاب صوتی جز عشق راهی نیست

کتاب صوتی جز عشق راهی نیست
سفری به آینده برای تغییر آنچه در حال حاضر تجربه می‌کنیم! برایان ال. وایس در کتاب «جز عشق راهی نیست» ما را با خواص شفابخش آینده‌درمانی آشنا می‌کند و به ما نشان می‌دهد که در آینده‌ی هر یک از ما، زندگی‌های متنوعی وجود دارد که می‌توانیم با انتخاب‌های خود به آن‌ها دست یابیم.
۴۴۰۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی