دانلود کتاب‌های اقتصاد

کتاب‌های الکترونیکی در زمینه اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، پیش بینی، پول و...

پیامبران جدید سرمایه

پیامبران جدید سرمایه
مارکس عقیده دارد پیامبر کسی است که بعد از دریافت وحی رسالتش برای انتشار اندیشه‌ای که در آن نهفته بود آغاز می‌شود. اندیشه‌های نهفته که توسط پیامبر ترویج می‌شوند به داشتن یک زندگی پربارتر کمک می‌کنند. در قدیم کاریزمای پیامبران معجزه بود. اما حالا این موضوع جذابیت خود را از دست داده و چیزی که توجه همه را جذب می‌کند فرد ثروتمند است. افراد ثروتمند وقتی داستان موفقیت خود را برای دیگران تعریف می‌کنند به آن‌ها حالتی پیامبرگونه می‌دهد. این کتاب پیامبران عصر سرمایه را به شما معرفی می‌کند!
۱۷۲۰۰ تومان
دریافت کتاب