نقشه کشی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نقشه کشی

دانلود کتاب ترسیم آسان پرسپکتیو

دانلود کتاب ترسیم آسان پرسپکتیو
ارنست نورلینگ در کتاب ترسیم آسان پرسپکتیو ، با استفاده از تصاویر متوالی و مرحله به مرحله، پرسپکتیو را توضیح می‌دهد و در بعضی از مراحل به جهت اهمیت بیشتر عمدا تکرار شده‌اند و مقدار زیادی از این تکرارها در رابطه با تراز چشم است. دنیا از دید چشم یک پرنده با دید چشم یک کرم کاملا متفاوت است، مردی با قد...

دانلود کتاب نئو پرسپکتیو

دانلود کتاب نئو پرسپکتیو
کتاب نئو پرسپکتیو ، نتیجه سال‌ها تحقیق ایرج شوقیان ، بر روی تصاویری است که با اصول هندسی رسم می‌شوند. از آنجایی که نور نیز خواص هندسی دارد، به طرق مختلف سعی شده عکس‌های حقیقی از انواع تصاویر هندسی تهیه گردد. رسم هندسی اجسام طیف گسترده‌ای دارد، از نقشه‌کشی و تصاویر مجسم سه بعدی گرفته تا پرسپکتیو....

دانلود کتاب واژه‌های فنی هندسه و گرافیک مهندسی

دانلود کتاب واژه‌های فنی هندسه و گرافیک مهندسی
کتاب واژه‌های فنی هندسه و گرافیک مهندسی نوشتۀ ابوالفضل مروتی به مفاهیم اولیه هندسه، تصویر، پرسپکتیو و نهایتا هندسه ترسیمی می‌پردازد.

دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی

دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی
نقشه برداری علم و تکنیک تهیه و پیاده کردن نقشه است. نقشه برداری علمی است که ریاضیات کاربردی را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض (اعم از طبیعی و غیر طبیعی) آن روی یک صفحه‌ی افقی نمایش می‌دهد . امروزه نقشه برداری با مفهوم جامع دیگری بنام...
1