کتاب‌های انتشارات راه پرداخت

دانلود قانونی کتاب‌های انتشارات راه پرداخت از کتابراه

تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی
خود را با تغییرات جهانی تطبیق می‌دهید یا از آن‌ها عقب می‌مانید؟ در کتاب «تغییرات اقلیمی»، گروهی از کارشناسان و محققان مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد از تغییرات زیست‌محیطی می‌گویند و بر نقش افراد و سازمان‌ها در کاهش این تهدیدها تأکید می‌کنند.
۲۰۰۰۰ تومان
دریافت کتاب