کتاب‌های انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

🎧 کتاب صوتی من یک زنم و مصممم در کسب و کار خود موفق شوم

alt
اگر قصد دارید برای هدف‌های مربوط به کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشید، کتاب صوتی «من یک زنم و مصممم در کسب و کار خود موفق شوم» را از دست ندهید؛ چرا که متوجه می‌شوید از کجا و چگونه شروع کنید. استفانی بنلمسلی با تمام توان زنان را در مسیر موفقیت همراهی می‌نماید و نکاتی کاربردی درمورد شناسایی نقاط قوت و ضعف‌شان ارائه می‌دهد.
۱۲۵۰۰ ۷۵۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی