The Good Soldier Schweik

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The Good Soldier Schweik

سریال صوتی شوایک - قسمت دوم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت دوم سریال صوتی شوایک - قسمت دوم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک، رمانی کلاسیک، کمدی و انتقادی است که عصیان انسان‌های معمولی در مقابل بی‌عدالتی‌ها را روایت می‌کند. این داستان که تابه‌حال به بیش از 50 زبان ترجمه شده، درمورد مردی خوش‌اخلاق و ساده‌دل است که به خدمت در سپاه اتریش - مجارستان در جنگ جهانی اول اشتیاق دارد. این اثر دومین بخش از سریال صوتی شوایک است که هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک:... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت سوم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت سوم سریال صوتی شوایک - قسمت سوم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک، روایت عصیان انسان‌های معمولی در مقابل بی‌عدالتی‌هاست که در قالب یک رمان کلاسیک، کمدی و انتقادی بیان می‌شود. داستان این کتاب در زمان جنگ جهانی اول رخ می‌دهد و درمورد مرد خوش خلق و ساده‌ایست که به خدمت در سپاه اتریش - مجارستان علاقه دارد. این داستان که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، سومین بخش از این سریال صوتی‌ست که هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت چهارم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت چهارم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت چهارم عصیان انسان‌های عادی در برابر تمام بی‌عدالتی‌های دنیا را روایت می‌کند. این اثر داستانی در قالب یک رمان کمدی و انتقادی نوشته شده و درمورد مرد ساده‌ای است که در زمان جنگ جهانی اول تلاش می‌کند، به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این داستان که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، چهارمین بخش از این سریال صوتی است که هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت پنجم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت پنجم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت پنجم، طغیان آدم‌های عادی در برابر همه‌ی بی‌عدالتی‌های دنیا را روایت می‌کند. این اثر داستانی در قالب یک رمان کمدی و انتقادی نوشته شده و درمورد مرد ساده‌ای است که در دوران جنگ جهانی اول تلاش می‌کند، به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این داستان که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، پنجمین بخش از این سریال صوتی است که هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت ششم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت ششم سریال صوتی شوایک - قسمت ششم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک، روایتگر طغیان آدم‌های عادی در برابر بی‌عدالتی‌ها است. این رمان طنز به شکلی انتقادی نوشته شده و درباره مرد ساده‌ای است که در دوران جنگ جهانی اول در تلاش است تا به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این داستان که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، ششمین بخش از این سریال صوتی است که به شکل متوالی منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: این کتاب کمی بعد از... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت هفتم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت هفتم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت هفتم، با طنزی گزنده عصیان انسان‌های عادی را در مقابل تمامی بی‌عدالتی‌های جهان به تصویر می‌کشد. این رمان جذاب و تأثیرگذار داستان مردی را روایت می‌کند که در زمان جنگ جهانی اول تلاش می‌کند که به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این داستان که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، هفتمین بخش از این سریال صوتی است که به شکل متوالی منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت هشتم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت هشتم سریال صوتی شوایک - قسمت هشتم با طنزی گزنده عصیان انسان‌های عادی را در مقابل تمامی بی‌عدالتی‌های جهان به تصویر می‌کشد. یاروسلاو هاشک در این رمان جذاب و تأثیرگذار داستان مردی را روایت می‌کند که در زمان جنگ جهانی اول تلاش می‌کند که به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این رمان درخشان به بیش از 50 زبان ترجمه شده و این فایل صوتی هشتمین بخش از این سریال صوتی است که به شکل متوالی منتشر می‌شود. درباره... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت نهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت نهم سریال صوتی شوایک - قسمت نهم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک، داستان مردی را روایت می‌کند که در زمان جنگ جهانی اول تمام تلاشش این است که به سپاه اتریش - مجارستان خدمت کند. این رمان طنز به شکلی تأثیرگذار طغیان انسان‌ها را در برابر بی‌عدالتی‌ها نشان می‌دهد. کتاب حاضر که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، نهمین بخش از این سریال صوتی است که به شکل متوالی منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: یاروسلاو هاشک این رمان را... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت دهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت دهم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت دهم، داستان مردی را نگاشته که در دوران جنگ جهانی اول در تلاش است تا وارد سپاه اتریش - مجارستان شود. او در خلال این رمان با زبانی طنز، عصیان افراد در مقابل بی‌عدالتی‌های جهان را به تصویر کشیده است. این کتاب که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، دهمین بخش از این سریال صوتی است که به شکل متوالی در روزهای پنجشنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: یاروسلاو هاشک... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت یازدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت یازدهم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت یازدهم، با زبانی طنز و گزنده هجویه‌ای بر جنگ جهانی اول نگاشته و داستان مردی ساده‌لوح را روایت می‌کند که اشتیاق خدمت در سپاه اتریش – مجارستان را دارد. این رمان کلاسیک و کمدی تابه حال به 50 زبان ترجمه شده و به خوبی توانسته عصیان انسان‌های عادی در برابر بی‌عدالتی‌ها را به تصویر بکشد. این سریال صوتی به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت دوازدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت دوازدهم سریال صوتی شوایک - قسمت دوازدهم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک هجویه‌ای بر جنگ جهانی اول با زبانی طنز و گزنده است که به خوبی توانسته عصیان انسان‌های عادی در برابر بی‌عدالتی‌ها را به تصویر بکشد. این رمان کلاسیک داستان مردی ساده‌لوح را روایت می‌کند که اشتیاق خدمت در سپاه اتریش – مجارستان را دارد. این سریال کمدی تابه حال به 50 زبان ترجمه شده و به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک:... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت پانزدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت پانزدهم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت پانزدهم هجویه‌ای را روایت کرده که در آن عصیان انسان‌های معمولی را در برابر همهٔ بی‌عدالتی‌ها به تصویر می‌کشد. او در این کتاب مشهور با زبانی طنز و گزنده داستان مرد ساده‌لوحی را تعریف می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول در تلاش است تا به خدمت سپاه اتریش - مجارستان در بیاید. اثر حاضر که تابه حال به 50 زبان ترجمه شده، به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود.... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت سیزدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت سیزدهم هجویه‌ای بر جنگ جهانی اول با زبانی طنز و گزنده! یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت سیزدهم به بیان عصیان آدم‌های معمولی درمقابل تمامی بی‌عدالتی‌های جهان پرداخته است. این رمان کلاسیک داستان مردی ساده‌لوح را روایت می‌کند که اشتیاق خدمت در سپاه اتریش - مجارستان را دارد. این سریال کمدی تابه حال به 50 زبان ترجمه شده و به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: کتاب حاضر یکی... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت چهاردهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت چهاردهم سریال صوتی شوایک - قسمت چهاردهم هجویه‌ای است که یاروسلاو هاشک در آن عصیان انسان‌های معمولی را در برابر همهٔ بی‌عدالتی‌ها به تصویر کشیده است. این کتاب مشهور با زبانی طنز و گزنده داستان مرد ساده‌لوحی را روایت می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول در تلاش است تا در خدمت سپاه اتریش - مجارستان در بیاید. کتاب حاضر که تابه حال به 50 زبان ترجمه شده، به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت هجدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت هجدهم سریال صوتی شوایک - قسمت هجدهم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک داستان طنزآمیز مردی ساده‌لوح است که در دوران جنگ جهانی اول می‌خواهد به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این رمان جذاب درواقع هجویه‌ای است که با زبانی طنز و گزنده از طغیان افراد معمولی در مقابل بی‌عدالتی‌ها سخن می‌گوید. اثر حاضر که تا به حال به 50 زبان ترجمه شده، به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: در دوران جنگ... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت شانزدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت شانزدهم هجویه‌ای طنزآمیز از طغیان افراد معمولی! یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت شانزدهم با زبانی طنز و گزنده داستان مرد ساده‌لوحی را تعریف می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول در تلاش است تا به خدمت سپاه اتریش - مجارستان در بیاید. اثر حاضر که تا به حال به 50 زبان ترجمه شده، به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: یاروسلاو هاشک با روایت داستان مردی به اسم «شوایک» که قصد دارد... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت هفدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت هفدهم هجویه‌ای طنزآمیز از طغیان افراد معمولی! یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت هفدهم با زبانی طنز و گزنده داستان مرد ساده‌لوحی را تعریف می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول در تلاش است تا به خدمت سپاه اتریش - مجارستان در بیاید. اثر حاضر که تا به حال به 50 زبان ترجمه شده، به صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: یاروسلاو هاشک با روایت داستان مردی به اسم «شوایک» که قصد دارد... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت بیستم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت بیستم هجویه‌ای طنزآمیز که از طغیان افراد معمولی در مقابل بی‌عدالتی‌ها سخن می‌گوید. سریال صوتی شوایک - قسمت بیستم نوشتهٔ یاروسلاو هاشک داستان طنزآمیز مرد ساده‌لوحی است که در دوران جنگ جهانی اول قصد دارد به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. اثر حاضر که تابه‌حال به 50 زبان ترجمه شده، به‌صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: یکی از اتفاقاتی که تمامی مردم جهان را درگیر خود کرد و... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت نوزدهم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت نوزدهم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت نوزدهم داستان طنزآمیز مرد ساده‌لوحی را روایت می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول می‌خواهد به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. او در این رمان جذاب با زبانی طنز و گزنده از طغیان افراد معمولی در مقابل بی‌عدالتی‌ها سخن می‌گوید. اثر حاضر که تابه‌حال به 50 زبان ترجمه شده، به‌صورت متوالی هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: جنگ جهانی اول یکی از... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و یکم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و یکم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و یکم داستان طنزآمیز مرد ساده‌لوحی را روایت می‌کند که در دوران جنگ جهانی اول قصد دارد به خدمت سپاه اتریش - مجارستان دربیاید. این کتاب که تابه‌حال به 50 زبان ترجمه شده، هجویه‌ای طنزآمیز به شمار می‌آید که از طغیان افراد معمولی در مقابل بی‌عدالتی‌ها سخن می‌گوید. اثر حاضر به‌صورت متوالی هر پنج‌شنبه در کتابراه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: داستان... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و دوم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و دوم سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و دوم به قلم یاروسلاو هاشک، رمانی کلاسیک و انتقادی است که رگه‌های پررنگی از طنز و کمدی نیز در آن وجود دارد. نویسنده در این کتاب قصه مردی ساده‌لوح را به تصویر می‌کشد که در دوران جنگ جهانی اول خواهان حضور در سپاه اتریش - مجارستان است. این داستان که به بیش از 50 زبان ترجمه شده، بیست و دومین بخش از این سریال صوتی است که هر هفته منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: پس از... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و چهارم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و چهارم سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و چهارم از یاروسلاو هاشک، رمانی کلاسیک و انتقادی است که رگه‌های پررنگی از طنز و کمدی در آن وجود دارد. نویسنده در این اثر پرطرفدار که تاکنون به بیش از 50 زبان زنده‌ی دنیا ترجمه شده، ماجرای شخصی ساده‌لوح را روایت می‌کند که در طی جنگ جهانی اول خواهان حضور در سپاه اتریش - مجارستان شده است. اثر حاضر آخرین قسمت از سریال صوتی شوایک است. درباره کتاب صوتی شوایک: پس از پایان... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و سوم

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و سوم یاروسلاو هاشک در سریال صوتی شوایک - قسمت بیست و سوم، داستان مردی ساده‌لوح را روایت می‌کند که در بحبوحه جنگ جهانی اول مشتاق خدمت در سپاه اتریش – مجارستان است. این رمان کلاسیک و انتقادی نگاهی تیزبینانه و طنز به وقایع جنگ دارد و توانسته با اقبال خوبی از سوی مردم دنیا مواجه شود.گفتنی‌ست اثر حاضر به‌صورت متوالی هر پنج‌شنبه در کتابراه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی شوایک: پس از پایان جنگ جهانی اول،... ادامه

سریال صوتی شوایک - قسمت اول

معرفی و دانلود سریال صوتی شوایک - قسمت اول سریال صوتی شوایک - قسمت اول نوشتهٔ یاروسلاو هاشک، اثری کلاسیک، کمدی و انتقادی است که عصیان انسان‌های عادی در برابر بی‌عدالتی‌ها را به تصویر می‌کشد. این رمان که تابه‌حال به بیش از 50 زبان ترجمه شده، داستان مردی خوش‌اخلاق و ساده‌بین را تعریف می‌کند که مشتاق خدمت به اتریش - مجارستان در جنگ جهانی اول است. این فایل اولین قسمت از سریال صوتی شوایک است که هر پنج‌شنبه منتشر می‌شود. درباره کتاب صوتی... ادامه

1