کتاب‌های بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

بایگانی همیشگی

alt
چه چیز موجب شد تا ادوارد اسنودن اطلاعات محرمانه کشورش را فاش و خانه و وطنش را ترک کند؟ او خطرات این راه را چگونه پذیرفت و در یک مسیر بی‌برگشت قدم گذاشت؟ پاسخ این سؤال‌ها را در کتاب بایگانی همیشگی خواهید یافت. ادوارد اسنودن چندین سال به عنوان جاسوس برای سازمان جاسوسی آمریکا کار کرده، خاطرات خود را در کتاب «بایگانی همیشگی» بازگو می‌کند.
۱۸۰۰۰ تومان
دریافت کتاب