کتاب‌های نشر روزگار

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط نشر روزگار

🎧 کتاب صوتی حس یک پایان

alt
خاطرات چیزهای عجیبی هستند و خاطرات ابتدایی شاید بسیار باارزش‌تر از خاطرات دیگر باشند. گاهی اوقات برای شما هم پیش آمده است که با گذشت زمان بخشی از خاطرات‌تان به جای اینکه از ذهن‌تان کم‌رنگ شوند، پررنگ‌تر می‌شوند و شما را بیشتر درگیر می‌کنند. اگر این مسئله برای شما پیش آمده پس موضوع کتاب صوتی حس یک پایان، چندان هم برای شما غریب نیست و آن را حس کرده‌اید.
۱۵۰۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی