معرفی و دانلود بهترین نمایشنامه‌های ایرانی

دانلود بهترین نمایشنامه‌های ایرانی

لیرناشاه: براساس اثر فناناپذیر ویلیام شکسپیر لیرشاه

لیرناشاه: براساس اثر فناناپذیر ویلیام شکسپیر لیرشاه
با داستان لیرشاه اثر ویلیام شکسپیر آشنایی دارید؟ حالا کتابی بخوانید با نام «لیرناشاه» نوشته‌ی رضا فیاضی! کتاب حاضر داستان پدری ثروتمند است که قصد دارد وصیت‌نامه‌ی خود را تنظیم کند، او لیرشاه را الگوی خود قرار می‌دهد و برای تقسیم ارثیه، از سه فرزندش پرسشی می‌کند: از شما سه برادر، کدام‌یک مرا بیشتر دوست دارید؟
۱۹۹۰۰ تومان
دریافت کتاب