Kim Kiyosaki

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Kim Kiyosaki

دانلود کتاب زمان رشد فرا رسیده است دختر

دانلود کتاب زمان رشد فرا رسیده است دختر
کتاب زمان رشد فرا رسیده است دختر به قلم کیم کیوساکی یک فراخوان واقعی برای همه زنان در دنیاست؛ برای زنانی که می‌خواهند به همه آرزوهای خود در زندگی دست پیدا کنند. کیوساکی با استفاده از ابزارها و داستان‌های واقعی زندگی افراد، ترفند‌هایی را به شما ارائه می‌دهد تا در روند رشد مالی خود موفق باشید. هر...
1