فلسفه سیاسی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلسفه سیاسی

دانلود کتاب مناظرۀ چامسکی و فوکو در باب طبیعت بشر

دانلود کتاب مناظرۀ چامسکی و فوکو در باب طبیعت بشر
کتاب مناظرۀ چامسکی و فوکو در باب طبیعت بشر ، دربردارندۀ مصاحبه‌های صورت گرفته بین نوآم چامسکی و میشل فوکو است که هر یک کوشش‌هایى به عمل آوردند تا به دیدگاه‌هایشان روشنى بیشترى بخشند. فرو ریزش و آوار شدن نظام شوراها که در پس و پشت آن اندیشه‌هاى فلسفى مارکس و انگلس و عملگرایان متفکرى چون لنین و...

دانلود کتاب این قرن

دانلود کتاب این قرن
کتاب این قرن دربردارنده‌ی تحلیل فلسفی و عمیق آلن بدیو در زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم است. این اثر سیزده درس گفتار دارد که هرکدام به مباحث عمیق و متفاوتی می‌پردازند. درباره‌ی کتاب این قرن: درس های کتاب این قرن (The Century) به منزله ی متن پیاده شده ی سخنرانی‌های عمومی و ترجمه ی...

🎧 دانلود کتاب صوتی دموکراسی علیه دولت

دانلود کتاب صوتی دموکراسی علیه دولت
کتاب صوتی دموکراسی علیه دولت نوشته میگل ابنسور اثری تخصصی در حوزه فلسفه سیاسی است که فیلسوف معاصر فرانسوی با خوانشی جدید از اندیشه‌های مارکس به تببین مفهوم دموکراسی می‌پردازد. در واقع او دموکراسی را با مارکسیسم و مارکسیسم را با ماکیاولیسم آشتی می‌دهد. درباره کتاب صوتی دموکراسی علیه دولت: کتاب صوتی...

دانلود کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است

دانلود کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است
ژولیا کریستوا در کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است ، با زبانی موجز و گاه پیچیده، آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند. در کتاب هانا آرنت؛ زندگی یک روایت است، به برخی وجوه فلسفی آثار هانا آرنت از جمله استنباط وی از مفاهیمی...

دانلود کتاب رحیقت

دانلود کتاب رحیقت
کتاب رحیقت به قلم پرویز طبسی از فلسفه‌های گوناگون و عرفان‌های مجازی سخن می‌گوید، همچنین به تحلیل و انتقادهایی از مسائل اجتماعی و آموزش و پرورش پرداخته و به حصول نتایج به دست آمده از عملکرد سیاست حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی می‌رسد. در پایان نیز چهل متن از احادیث امامان معصوم و نهج البلاغه و...

دانلود کتاب اخلاق و مدرنیته: انسان مدرن، چه چیزی را در زندگی از دست داد؟

دانلود کتاب اخلاق و مدرنیته: انسان مدرن، چه چیزی را در زندگی از دست داد؟
کتاب اخلاق و مدرنیته: انسان مدرن، چه چیزی را در زندگی از دست داد؟ اثر راس پول ، با نگاهی متفاوت به نقد اخلاقی مدرنیته پرداخته است تا نشان دهد که جهان مدرن، همان‌طور که مفهوم معینی از اخلاق را به وجود می‌آورد، زمینه‌های به کارگیری آن‌ را به طور جد از بین می‌برد. در واقع مدرنیته هم به اخلاق نیازمند...

دانلود کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی

دانلود کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی
کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی نوشته‌ی قیصر خسروان فرهنگ لغتی است از تمام کلمات اصطلاحات فلسفی و سیاسی. در ایران استقبال از موضوعات دانش محور تا این اواخر کم رنگ و کم فروغ بوده است و این کم فروغی در برخورد با فلسفه و فلسفه سیاسی بیشتر خود را می‌نمایاند. بسیاری از روان‌شناسان اجتماع و اهالی فلسفه...
1