کتاب‌های انتشارات نسل نواندیش

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط انتشارات نسل نواندیش

نسخه بهتر خودت: هفت نکته کلیدی برای بهبود زندگی روزانه

alt
چگونه می‌توانم نسخه بهتری از خودم شوم؟ فرقی ندارد زندگی بر وفق مرادت باشد یا جلوی چشمانت از هم بپاشد، تمام ما می‌خواهیم بهتر شویم. خداوند در اعماق وجود ما آرزویی را نهاده است؛ می‌خواهیم بیشتر شبیه او شویم. در ژرفنای جان، صدایی را می‌شنویم: «تو برای بهتر از این‌ها به دنیا آمده‌ای؛ قرار بود در سطحی بالاتر از آنچه هم‌ اینک هستی زندگی کنی. به کمترین قانع نشو. می‌توانی بهتر باشی.»
۲۰۹۰۰ تومان
دریافت کتاب