کتاب‌هایی که
به پرسش‌های عمیق شما
پاسخ می‌دهند!

کتاب از داروین تا هیتلر

کتاب از داروین تا هیتلر
ریچارد ویکارت مدرس تاریخ و استاد دانشگاه است. او در کتاب از داروین تا هیتلر به بررسی این موضوع مناقشه‌برانگیز پرداخته که زیست‌شناسی تکاملی یا داروینیسم، چه تبعات سیاسی، فلسفی و اخلاقی‌ای داشت و چگونه به ظهور نژادپرستی در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، کمک نمود. گفتنی است که این اثر از سوی بسیاری از مورخین و صاحب‌نظران تحسین شده است.
۱۳۵۰۰۰ تومان
دریافت کتاب

🎧 کتاب صوتی معنای زندگی

کتاب صوتی معنای زندگی
کتاب صوتی معنای زندگی نوشته‌ی ویل دورانت، اثری فلسفی و روانشناختی است که با تکیه بر نظرات افراد مختلفی از جمله اندیشمندان، سیاستمداران، هنرمندان و... به دنبال معنی و مفهومی برای زندگی می‌گردد. این کتاب سودمند که به خاطر شرایط انتشارش کمتر مورد توجه واقع شده، از ابعاد مختلفی ارزش زندگی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
۶۰۵۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی

کتاب چگونه عاشق جهان شویم

کتاب چگونه عاشق جهان شویم
کتاب چگونه عاشق جهان شویم، با رویکردی متفاوت، زیبایی‌ها و عظمت جهان را برای مخاطب به نمایش می‌گذارد. استفان کلاین، به جای استفاده از برخی مفاهیم کلیشه‌ای انگیزشی، به سراغ ارائه‌ی جزئیات و حقایق علمی در رابطه با پدیده‌های مختلف هستی رفته و همان دلیل واقعی را که برای عشق ورزیدن به دنیا احتیاج داریم، در اختیار ما قرار می‌دهد.
۵۰۰۰۰ تومان
دریافت کتاب

🎧 کتاب صوتی فلسفه: همه آنچه باید بدانید

کتاب صوتی فلسفه: همه آنچه باید بدانید
کتاب صوتی فلسفه: همه آنچه باید بدانید اثری از جولیان بگینی است که مانند دیگر کتاب‌های او، مفاهیم فلسفی را به صورت موجز، ساده و گویا، برای مخاطب توضیح می‌دهد. شنیدن این کتاب صوتی می‌تواند گام ابتدایی شما در درک فلسفه و آموزش در این زمینه باشد.
۵۴۰۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی