کتاب‌های نشر ماه آوا

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط نشر ماه آوا

🎧 کتاب صوتی سوگنامه رستم و سهراب

alt
گزیده‌ای ویژه از شاهنامه فردوسی، که با صدای شیرین و دل‌نشین مهدی پاکدل، مجید آقاکریمی و رضا عمرانی روایت می‌شود. سهراب و افسانه‌ی او در سراسر زندگانی رستم که خود سراسر بخش داستانی شاهنامه است مانند شعله یا شراره‌ی کوتاهی است که دمی می‌افروزد و به تندی خاموش می‌شود.
۱۰۰۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی